Field learning outcome data:
Code:
GF2A_W04
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Posiada szeroką wiedzę specjalistyczna z zakresu geofizyki ogólnej i stosowanej
Reference to ALO:
  • P2A_W04
    ma pogłębioną wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie
  • Inz2A_W02
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów