Field learning outcome data:
Code:
GF2A_W06
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Posiada wiedzę o współczesnych technikach geofizycznych i oprogramowaniu specjalistycznym
Reference to ALO:
 • P2A_W05
  ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów z wybranej dziedziny nauki i dyscypliny naukowej
 • P2A_W06
  ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych
 • P2A_W07
  ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
 • Inz2A_W01
  ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
 • Inz2A_W05
  zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów