Field learning outcome data:
Code:
GF2A_W10
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Rozumie zasady i metodykę przeprowadzania analizy i interpretacji danych geofizycznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania
Reference to ALO:
  • P2A_W02
    konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych w pracy badawczej i działaniach praktycznych