Field learning outcome data:
Code:
GF2A_W13
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Ma wiedzę w zakresie zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz prawa patentowego
Reference to ALO:
  • P2A_W10
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  • Inz2A_W03
    ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej