Field learning outcome data:
Code:
GF2A_U04
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Posiada umiejętność odpowiedniego doboru metod geofizycznych do rozwiązywanego zadania
Reference to ALO:
  • P2A_U04
    planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego
  • Inz2A_U05
    potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
  • Inz2A_U07
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia