Field learning outcome data:
Code:
GF2A_U15
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Posługuje się językiem obcym na poziomie B2+
Reference to ALO:
  • P2A_U12
    ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego