Field learning outcome data:
Code:
GF2A_K01
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych poprzez studia III stopnia, studia podyplomowe, kursy, warsztaty, seminaria i konferencje
Reference to ALO:
  • P2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób