Field learning outcome data:
Code:
GF2A_K03
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową
Reference to ALO:
  • P2A_K03
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania