Field learning outcome data:
Code:
GF2A_K04
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie
Reference to ALO:
  • P2A_K04
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu