Field learning outcome data:
Code:
GF2A_K05
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Rozumie potrzebę czytania czasopism branżowych w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy specjalistycznej
Reference to ALO:
  • P2A_K05
    rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy