Field learning outcome data:
Code:
GF2A_K07
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych
Reference to ALO:
  • P2A_K07
    systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i zna jej praktyczne zastosowania