Field learning outcome data:
Code:
GG1A_W01
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą podstawy analizy matematycznej, algebry liniowej, geometrii analitycznej i probabilistyki.
Reference to ALO:
  • T1A_W01
    ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów