Field learning outcome data:
Code:
GG1A_W08
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat budowy i rzeźby geologicznej różnych regionów.
Reference to ALO:
  • T1A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów