Field learning outcome data:
Code:
GG1A_W09
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju litosfery i świata organicznego w przeszłości geologicznej.
Reference to ALO:
  • T1A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W04
    ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów