Field learning outcome data:
Code:
GG1A_W10
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Ma podstawową wiedzę w zakresie udostępniania złóż metodami górnictwa podziemnego i metodami otworowymi, zna podstawowe zastosowania geodezji w górnictwie.
Reference to ALO:
  • T1A_W02
    ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
  • T1A_W06
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
  • T1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów