Field learning outcome data:
Code:
GG1A_W13
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Zna podstawy prawne oraz rozumie konieczność ochrony środowiska.
Reference to ALO:
  • T1A_W08
    ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej