Field learning outcome data:
Code:
GG1A_W18
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki, mechaniki gruntów, geotechniki i geologii inżynierskiej.
Reference to ALO:
  • T1A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów