Field learning outcome data:
Code:
GG1A_W23
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa.
Reference to ALO:
  • T1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów