Field learning outcome data:
Code:
GG1A_U14
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Stosuje podstawowe techniki i narzędzia informatyczne w zakresie nauk geologicznych i potrafi zastosować je w praktyce inżynierskiej.
Reference to ALO:
  • T1A_U07
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
  • T1A_U10
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne