Field learning outcome data:
Code:
GG1A_K01
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole przyjmując w nim różne role i podejmując różne zadania.
Reference to ALO:
  • T1A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role