Field learning outcome data:
Code:
GG1A_K03
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
Reference to ALO:
  • T1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób