Field learning outcome data:
Code:
GG1A_K05
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy.
Reference to ALO:
  • T1A_K05
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu