Field learning outcome data:
Code:
GG1A_K07
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej.
Reference to ALO:
  • T1A_K07
    ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały