Field learning outcome data:
Code:
GG1A_K08
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
Reference to ALO:
  • T1A_K04
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania