Field learning outcome data:
Code:
GG2A_W06
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Ma wiedzę w zakresie metodyki badań, poszukiwań i dokumentowania kopalin.
Reference to ALO:
  • T2A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T2A_W05
    ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych