Field learning outcome data:
Code:
GG2A_W09
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystującej wiedzę z zakresu górnictwa i geologii.
Reference to ALO:
  • T2A_W09
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej