Field learning outcome data:
Code:
GG2A_U05
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego.
Reference to ALO:
  • T2A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T2A_U05
    potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia