Field learning outcome data:
Code:
GG2A_U12
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Potrafi zaproponować usprawnienia istniejących rozwiązań technicznych wykorzystywanych w górnictwie i geologii.
Reference to ALO:
  • T2A_U16
    potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych