Field learning outcome data:
Code:
GG2A_U19
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć technicznych i technologicznych z zakresu górnictwa i geologii.
Reference to ALO:
  • T2A_U12
    potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów