Field learning outcome data:
Code:
GG2A_K01
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.
Reference to ALO:
  • T2A_K06
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
  • T2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób