Field learning outcome data:
Code:
CB1A_K01
Covered field of study:
Chemistry of Building Materials
Learning outcome:
ma świadomość potrzeby dokształcania i udoskonalania w zakresie wykonywanego zawodu inżyniera, zarówno w stosunku do siebie jak i innych
Reference to ALO:
  • T1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób