Field learning outcome data:
Code:
CB1A_K06
Covered field of study:
Chemistry of Building Materials
Learning outcome:
ma doświadczenie w pracy w grupie i podejmowaniu różnych ról
Reference to ALO:
  • T1A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role