Field learning outcome data:
Code:
CE2A_U04
Covered field of study:
Ceramics
Learning outcome:
potrafi wykorzystać metody matematyczne oraz dobrać odpowiednie narzędzia komputerowe do rozwiązywania zagadnień technicznych i opracowania wyników badań
Reference to ALO: