Field learning outcome data:
Code:
CE2A_K02
Covered field of study:
Ceramics
Learning outcome:
ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem
Reference to ALO: