Field learning outcome data:
Code:
CE2A_K08
Covered field of study:
Ceramics
Learning outcome:
rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych
Reference to ALO: