Field learning outcome data:
Code:
CE1A_U01
Covered field of study:
Ceramics
Learning outcome:
posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne
Reference to ALO: