Field learning outcome data:
Code:
CE1A_U02
Covered field of study:
Ceramics
Learning outcome:
wykorzystuje wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych i materiałowych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych
Reference to ALO: