Field learning outcome data:
Code:
CE1A_U09
Covered field of study:
Ceramics
Learning outcome:
wykorzystuje dokumentację techniczną maszyn i urządzeń w obliczeniach i analizach procesów technologicznych
Reference to ALO: