Field learning outcome data:
Code:
CE1A_U10
Covered field of study:
Ceramics
Learning outcome:
potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, stworzyć stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski
Reference to ALO: