Field learning outcome data:
Code:
CE1A_K01
Covered field of study:
Ceramics
Learning outcome:
rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i personalnych
Reference to ALO: