Field learning outcome data:
Code:
CE1A_K03
Covered field of study:
Ceramics
Learning outcome:
potrafi sprecyzować swoje zainteresowania, ocenić umiejętności i je wykorzystać, inspirując pracę zespołową
Reference to ALO: