Field learning outcome data:
Code:
CE1A_K04
Covered field of study:
Ceramics
Learning outcome:
ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Reference to ALO: