Field learning outcome data:
Code:
CE1A_K05
Covered field of study:
Ceramics
Learning outcome:
ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
Reference to ALO: