Field learning outcome data:
Code:
TC2A_W03
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
ma poszerzoną wiedzę w zakresie matematyki, przydatną do opisu i modelowania procesów technologicznych
Reference to ALO: