Field learning outcome data:
Code:
TC2A_W04
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
ma poszerzoną wiedzę z fizykochemii stanu szklistego, zdolności szkłotwórczej stopów, zna właściwości materiałów szklistych i zakres ich zastosowań, zna podstawowe metody wytwarzania szkieł, emalii, powłok amorficznych oraz metody ich przetwórstwa.
Reference to ALO: