Field learning outcome data:
Code:
TC2A_W05
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym betonów, cementów, spoiw gipsowych i wapna, ceramicznych materiałów budowlanych oraz materiałów termoizolacyjnych
Reference to ALO: