Field learning outcome data:
Code:
TC2A_W09
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
ma podbudowaną teoretycznie i poszerzoną wiedzę o metodach analitycznych i zasadach ich doboru w systemach zarządzania jakością w gospodarce surowcowej i produkcji.
Reference to ALO: