Field learning outcome data:
Code:
TC2A_W11
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
zna zasady zrównoważonego rozwoju oraz posiada wiedzę z zakresu gospodarki odpadami przemysłowymi, posiada rozszerzoną wiedzę o przemysłowych zagrożeniach środowiska oraz o metodach ich ograniczania zgodnie z wymaganiami BAT
Reference to ALO: