Field learning outcome data:
Code:
TC2A_W13
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
posiada wiedzę o tworzywach sztucznych, ich właściwościach, przetwórstwie i kierunkach zastosowania
Reference to ALO: