Field learning outcome data:
Code:
TC2A_W15
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
posiada podstawową wiedzę w zakresie obliczeń reaktorów chemicznych i kinetyki zachodzących w nich procesów
Reference to ALO: